Deze website wordt beheerd door DAMTECH Egg-Handling BV.

DAMTECH Egg-Handling BV, gevestigd aan Helmkamp 39, 7091HS, Dinxperlo, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. DAMTECH Egg-Handling BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DAMTECH Egg-Handling BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DAMTECH Egg-Handling BV verstrekt. DAMTECH Egg-Handling BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom wij gegevens nodig hebben

DAMTECH Egg-Handling BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DAMTECH Egg-Handling BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

DAMTECH Egg-Handling BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

DAMTECH Egg-Handling BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van DAMTECH Egg-Handling BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DAMTECH Egg-Handling BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

DAMTECH Egg-Handling BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DAMTECH Egg-Handling BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DAMTECH Egg-Handling BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken

DAMTECH Egg-Handling BV heeft hier geen invloed op. DAMTECH Egg-Handling BV heeft Google geen toestemming gegeven om via DAMTECH Egg-Handling BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via r.lammers@egg-grader.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r.lammers@egg-grader.com. DAMTECH Egg-Handling BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

DAMTECH Egg-Handling BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DAMTECH Egg-Handling BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van DAMTECH Egg-Handling BV door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact metRick Lammers op via r.lammers@egg-grader.com. www.egg-grader.com is een website van DAMTECH Egg-Handling BV. DAMTECH Egg-Handling BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Helmkamp 39, 7091HS, Dinxperlo, Nederland

Vestigingsadres: Helmkamp 39, 7091HS, Dinxperlo, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62198157

Telefoon: +31 (543) 74 50 22

E-mailadres: info@egg-grader.com